Re: how to start eclipse predicate from command line

From: Andrew Cheadle <amc4_at_icparc.ic.ac.uk>
Date: Fri 01 Apr 2005 06:57:38 PM GMT
Message-ID: <20050401185738.GA4835@elstree.icparc.ic.ac.uk>
Hi Robert

Does:

eclipse -b myprologfile.pl -e run

achieve what you want?

Cheers

Andy

On Fri, Apr 01, 2005 at 07:08:28PM +0200, chegivara wrote:
> Hi all,
> 
> i would like to start eclipse predicate from command line.
> i use .eclipserc to compile myprologfile.pl
> but i would like to run predicate run/1  from myprologfile.pl, and 
> also halt eclipse
> 
> robert fedus
> 
> _______________________________________________________________________
> ?asopisy priná?ajúce aktuálne informácie z oblasti daní, ú?tovníctva,
> miezd, personalistiky, odme?ovania vo forme odborných ?lánkov, komentárov
> a praktických príkladov.
> Nájdete na stránke http://www.epi.sk/pp.htm
> 
> 
> 
Received on Fri Apr 01 19:53:31 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed 16 Nov 2005 06:07:35 PM GMT GMT